Αρχή:: Ενότητες :: Εφαρμογές :: Λίστα :: Σχόλια για το site σας.      


Σχόλια για το site σας. 
Σχετικά
Ενημέρωση04/06/2001
Με την εφαρμογή θα μπορέσει ο επισκέπτης να τοποθετήσει την άποψή του για το site σας ή την άποψή του για θέμα που σας ενδιαφέρει.
Εισαγωγή
Τι μπορώ να κάνω με αυτή την εφαρμογή;
Μπορείς να δώσεις την ευκαιρία στον επισκέπτη να τοποθετήσει την άποψή του για το site σου.
Η επίσης να ζητήσεις από τον επισκέπτη να τοποθετήσει την άποψη του για θέμα που ενδιαφέρει εσένα.
Μπορείς να προσθέσεις, αλλάξεις, διαγράψεις σχόλια με το table editor.

 :: Download
 ΣΧΟΛΙΑ  (11,4KB)
 :: Περισσότερα
Βήματα για την εγκατάσταση
 :: Καταχωρήστε το δικό σας
Ερώτημα
Site
Πρόταση
 :: Είδη καταχωρημένα
Προτάσεις
Απαντήσεις σε ερωτήσεις σας
Sites που υποστηρίζονταιΗ Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.