Είσοδος  

 

Ψευδώνυμο: Το ψευδώνυμο που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα στατιστικά του banner σας. 

Κωδικός: Ο κωδικός πρόσβασης στα στατιστικά του banner σας. 

 

Για αλλαγές τροποποιήσεις στα banner, αναλυτική παρουσίαση στατιστικών όπως εμφανίσεις του banner, κλικ στο banner, υπόλοιπο εμφανίσεων κλπ συμπληρώστε την αντίστοιχη φόρμα.

Αν συμπληρώσετε λάθος φόρμα θα παρουσιαστεί λάθος στο ψευδώνυμο και password.. 


Για banner 120X60 είσοδος εδώ.

Ψευδώνυμο:
Κωδικός πρόσβασης:

Για banner 468X60 είσοδος εδώ.

Ψευδώνυμο:
Κωδικός πρόσβασης: