Αρχή :: Ενότητες :: domain registration :: Περισσότερα     

Domain Registration : .gr Ονόματα που δεν εκχωρούνται

Ονόματα domain που δεν εκχωρούνται είναι τα .gr domains που εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Ονόματα Δήμων, Κοινοτήτων και Τοπωνύμια τα οποία εκχωρούνται μόνο στις αντίστοιχες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ονόματα που δεν έχουν διακριτό χαρακτήρα.
Κωδικοί χωρών κατά ΙSO
.gr domains που υπάρχει αντίστοιχο κάτω από το τρίτου επιπέδου gov.gr
Η Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.