Αρχή :: Ενότητες :: domain registration :: Περισσότερα     

Domain Registration : .gr domain για να είναι έγκυρο πρέπει :

Να αποποτελείται από αλφαριθμητικούς λατινικούς ή Ελληνικούς χαρακτήρες καθώς και το σύμβολο "-". στη μέση του ονόματος.

Δεν μπορεί να αρχίζει η να τελειώνει σε "-" η να περιέχει συνεχόμενες φορές το "-".

Δεν υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ πεζών και κεφαλαίων.

Να έχει μήκος από 3 έως 63 χαρακτήρες .

Να μην είναι γεωγραφικό. Γεωγραφικά ονόματα καταχωρούνται μόνο από τις αντίστοιχες αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Να μην αποτελεί κωδικό χώρας όπως αυτοί περιγράφονται στη λίστα ISO 3166-1 του οργανισμού ISO.

Να μην υπάρχει καταχωρημένο gr domain με ίδιο μεταβλητό μέρος κάτω από το τρίτου επιπέδου gr domain gov.gr.

Να μην έχει ήδη απορριφθεί στο παρελθόν λόγω του ότι : . αντίκειται στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη , . αποτελεί λέξη κλειδί στο διαδίκτυο . συνιστά σημείο και επίσημα του Eλληνικού κράτους και των λοιπών κρατών που αναφέρονται στο άρθρο 6 της Συμβάσεως των Παρισίων για την Bιομηχανική διοκτησία καθώς και σημείο μεγάλης συμβολικής σημασίας , ιδίως θρησκευτικά σύμβολα και λέξεις
Η Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.