Αρχή :: Ενότητες :: domain registration :: Περισσότερα     

Domain Registration : Τιμοκατάλογος


Καταχώρηση νέου .gr domain 0,80 € το μήνα
Πάντα προπληρώνεται για 2 έτη.

Καταχώρηση νέου .com κλπ domain 1,25 € το μήνα
Πάντα προπληρώνεται για 1 έτος.


Ανανέωση .gr domain 0.84 € το μήνα
Πάντα προπληρώνεται για 2 έτη.

Ανανέωση .com κλπ domain 1.25 € το μήνα
Πάντα προπληρώνεται για 1 έτος.

Αλλαγή καταχωρητή (μεταφορά) domain
Δωρεάν

Μεταβίβαση (αλλαγή ιδιοκτήτη) domain
15.00 €
 
Η Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.