Αρχή :: Ενότητες :: free-ad.gr :: Περισσότερα     

Free-ad.gr : Πακέτα

» Πακέτα

Το tip.gr προσφέρει 2 πακέτα ανταλλαγής banner.

Big Banners: Σε αυτό το πακέτο ανταλλάσσονται banner με διαστάσεις 468Χ60 μικρότερα από 14Κ.

Small banners: Σε αυτό το πακέτο ανταλλάσσονται banner με διαστάσεις 120Χ60 μικρότερα από 10Κ σε όλα τα web site.
Αν λοιπόν σας ενδιαφέρει η ανταλλαγή banner 120X60 θα επιλέξτε το παραπάνω πακέτο.
Η Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.