Αρχή :: Ενότητες :: free-ad.gr :: Περισσότερα     

Free-ad.gr : Τι απαγορεύεται

»

Τι απαγορεύεται    

Για να ολοκληρωθεί ή συνεργασία θα πρέπει να συμφωνήσετε στα παρακάτω!

@ Το banner μου είναι ακίνδυνο για τα παιδιά.
@ Δεν θα αλλάξω το HTML του Free ad gr
@ Η σελίδα μου είναι στα Ελληνικά.
@ Έχω το δικό μου domain.
@ Η σελίδα μου δεν φιλοξενείτε στο geocities.com και άλλους σχετικούς server όπως freeservers.com ( δεν κατεβαίνουν τα banner σωστά).
@ Επίσης δεν θα τοποθετήσω το meta http-equiv="refresh" και άλλα τέτοια σε σελίδες με banner.
@ Αν τοποθετήσω το html μόνο στο κάτω μέρος των σελίδων μου τότε το ποσοστό ανταλλαγής μετατρέπεται σε 2:1
@ To Banner μου Δεν θα είναι μεγαλύτερο από 14Κ.
@ Τα νέα μέλη μπορούν να τοποθετήσουν τον κώδικα HTML και να παρουσιάζουν άλλα banners αμέσως μετά την τοποθέτηση του κώδικα στο site τους. Το ποσοστό ανταλλαγής ξεκινά αυτόματα αλλά δεν θα παρουσιάζεται το δικό τους banner μέχρι να ελέχθη το site και το banner.
@ Στην σελίδα μου δεν θα υπάρχουν περισσότερα από 2 banner διαστάσεων 468 Χ 60
@ Ο κώδικας του tip.gr θα είναι τοποθετημένος μόνο μία φορά σε κάθε σελίδα.
@ Το banner πρέπει να είναι σε GIF ή JPEG format.
@ Το FREE AD GR δεν επιτρέπει σε περίεργες σελίδες όπως πορνογραφικού περιεχομένου να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Και επειδή το περιεχόμενο των ιστοσελίδων συνήθως αλλάζει καθημερινά, το FREE AD GR παρακολουθεί καθημερινά το περιεχόμενο αυτών.

 

Εγγραφή
Η Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.