Αρχή :: Παραδείγματα κώδικα :: Dreamwever Ultra Dev DSN     

 Ορισμός Data Source με το Dreamwever Ultra Dev.

Το Dreamweaver είναι ένα αρκετά καλό εργαλείο για web developers στη δημιουργία δυναμικών σελίδων. Ένα από τα καλύτερα πλεονεκτήματα, είναι και η σύνδεση με Databases. Αυτό επιτυχαίνεται χρησιμοποιώντας DSN-less σύνδεση ή DSN.

Παρακάτω θα δημιουργήσουμε data source σύνδεση με τη database, για το site "greek's Site" στο Dreamweaver.

Σίγουρα έχουμε προσδιορίσει το Server Model σε ASP με το Dreamweaver.

Ας δημιουργήσουμε την πρώτη σελίδα για αρχή. Πρώτα θα πρέπει να ανοίξεις το Data Bindings παράθυρο (Ctrl+F10). Θα εμφανιστεί παράθυρο με την επιλογή προσδιορισμού σύνδεσης.
Κλικ στο Define a Connection. 

Τώρα θα πρέπει να ανοίξει νέο παράθυρο όπου και θα πρέπει να επιλέξετε το δημιουργία νέας σύνδεσης. Εδώ θα πρέπει να επιλέξετε δημιουργία DSN σύνδεση ή Custom σύνδεση . Επιλέξτε ένα.

Αν επιλέξατε DSN σύνδεση παράθυρο όπως το παρακάτω θα εμφανισθεί.

Δώστε όνομα στην σύνδεση - Επιλέξτε DNS για σύνδεση (αν δεν έχετε δημιουργήσει μία, τότε κλικ στο Define και δημιουργήστε μια με το windows ODBC Data Source Admin παράθυρο) Τοποθέτησε Username και password αν χρειάζεται. Τώρα κλικ στο test για δοκιμή με την σύνδεση . 

Αν επιλέξετε Custom σύνδεση, παράθυρο όπως το παρακάτω θα εμφανισθεί. 

Δώστε όνομα στην σύνδεση. Μετά δώστε την σύνδεση , για παράδειγμα αν θέλετε να συνδεθείτε με Access database - τότε θα πρέπει να δώσετε κάτι όπως το αυτό

   " Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source=  C:/windows/desktop/data/users/users.mdb

 

Tony Barnes

To Dreamweaver είναι Website Design Programe για Mac και Pc. 
Website http://www.macromedia.com/   download  trial version του dreamweaver 4 ultra dev εδώ http://macromedia.com/downloads/


Η Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.