Αρχή :: Παραδείγματα :: ASP, εμφανίστε όλα τα αρχεία φακέλου web.     

asp folder viewASP, εμφανίστε όλα τα αρχεία φακέλου web.

 

Πως θα εμφανίσετε σε μια σελίδα όλα τα αρχεία που υπάρχουν σε συγκεκριμένο φάκελο του web site σας;

Ανοίξτε το notepad και τοποθετήστε τα παρακάτω.

<%
Set objFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFiles = objFso.GetFolder(Server.MapPath("."))
Set fileList = objFiles.Files
For Each i in fileList
response.write i.name & "
<br>"
next
%>


Σώστε το αρχείο ως listfiles.asp και ανεβάστε το αρχείο στον φάκελο που σας ενδιαφέρει.

Τρέξτε το αρχείο από το web.


Ps. στο response.write μπορούμε να προσθέσουμε link για το αρχείο και άλλα!.


4gr.net domain namesΗ Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.