Αρχή :: Άρθρα :: Στατιστικά Μέρος 1 Εισαγωγή     

Στατιστικά Γιατί και Πως;
Μέρος 1 Εισαγωγή

Περιεχόμενα

Stats
1. Εισαγωγή
2. Εργαλεία μετρήσεων
   α. Page Counters
   β. Web Server Logs
   γ. Ο δικός μας μετρητής

Stats

Αυτό το άρθρο εστιάζετε σε βασικές μεθόδους αναλύσεις στατιστικών και μικρές τεχνικές για το site σας.

1. Εισαγωγή

Η κεντρική ιδέα του web είναι η εξυπηρέτηση πελατών χωρίς την αναγκαία παρουσίαση στο κατάστημα. Ίσως να είσαι πετυχημένος στο χώρο εργασίας σου όσο έχεις την δυνατότητα να ικανοποιείς τους πελάτες σου. Αν δημιουργήσεις καλύτερη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση θα είσαι ακόμη δυνατότερος

Αυτός δεν είναι ο τρόπος που δουλεύουν οι web developers.

Γιατί οι devs και admins, πρέπει να καταλάβουν τι χρειάζεται ο επισκέπτης και να δώσουν τις σωστές λύσεις.

Στο web, έχουμε τα εργαλεία για συνεχή data, έχουμε τα μαθηματικά εργαλεία. Αυτί σημαίνει πως έχουμε τα εργαλεία να μετρήσουμε την συμπεριφορά του επισκέπτη. Αναλύοντας την προηγούμενη ημέρα, μπορούμε να καταλάβουμε την κίνηση την επισκεπτών και τις ανάγκες τους. Αυτή η μέθοδο χρειάζεται καλά μαθηματικά. Μέθοδο ανάλυσης τις data.

Για τα παραπάνω η σωστή ανάλυση στατιστικών είναι αναγκαίο για εμάς.

Στο δεύτερο μέρος θα δούμε μεθόδους μέτρησης στατιστικών όπως: page counters, web server logs κλπ.
Η Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.