Αρχή:: Ενότητες :: Εφαρμογές :: Λίστα :: Καταμέτρηση ψήφων ή απόψεων.      


Καταμέτρηση ψήφων ή απόψεων. 
Σχετικά
Ενημέρωση24/06/2001
Με την εφαρμογή θα μπορέσει ο επισκέπτης να επιλέξει μια από τις επιλογές που προτείνετε και να καταμετρηθεί η άποψή του.
Συνήθως χρησιμοποιείται για ανοικτή ψηφοφορία.
Εισαγωγή
Τι μπορώ να κάνω με αυτή την εφαρμογή;
Μπορείς να δώσεις την ευκαιρία στον επισκέπτη να καταμετρηθεί η άποψή του σε θέματα που ζητάτε την επιλογή του.
Επίσης θα μπορέσει ο επισκέπτης να δει ανάλυση για την απάντηση που του προτείνετε σε pop up και τα συνολικά αποτελέσματα μετά την επιλογή του.
Η IP του επισκέπτη καταγράφετε στη database για μικρή αποφυγή διπλής ψηφοφορίας.
Η πλήρη διαχείριση από εσάς γίνετε μόνο με το table editor.

 :: Download
 VOTE  (15 K)
 :: Περισσότερα
Βήματα για την εγκατάσταση
Παράδειγμα VOTE
 :: Καταχωρήστε το δικό σας
Ερώτημα
Site
Πρόταση
 :: Είδη καταχωρημένα
Προτάσεις
Απαντήσεις σε ερωτήσεις σας
Sites που υποστηρίζονταιΗ Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.