Αρχή:: Ενότητες :: Εφαρμογές :: Λίστα :: Καταμέτρηση. :: Βήματα     

Βήματα για την εγκατάσταση και σωστή λειτουργία.

Ανεβάστε όλα τα αρχεία του zip σε ένα folder του site σας.
Δεν χρειάζεται καμία τροποποίηση ή αλλαγή στα αρχεία.
Ανοίξτε το index.htm στον browser http://yourdomain.gr/folder/index.htm
Το script καλείτε από frame

<iframe src="http://yourdomain.gr/folder/vote.asp?ID=1" width="150" height="200" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="auto" frameborder="0"></iframe>

Θα χρειαστεί να τοποθετήσετε το frame κώδικα στη σελίδα που επιθυμείτε την εμφάνιση του vote.
Μπορείτε να δημιουργήσετε απεριόριστα θέματα για ψηφοφορία όπως και απεριόριστες επιλογές στα θέματα. Θα πρέπει να αλλάξετε το vote.asp?ID=1 σε vote.asp?ID=2 κλπ σύμφωνα με το ID του θέματος που έχετε δημιουργήσει.
Οι επιλογές των χρωμάτων και γραμματοσειρών από το urveyadmin.css Cascading Style Sheet Αρχείο.

Η διαχείριση γίνετε με το table editor.
Υπάρχουν 3 πίνακες.
Answers
Options
Survay


Στο πίνακα Answers έχουμε την καταγραφή των επιλογών του επισκέπτη και την IP του
ΠΧ Στο Θέμα 1 επίλεξε την επιλογή 1 αυτή η IP
Στο πίνακα Options έχουμε τις επιλογές που βλέπει ο επισκέπτης στα θέματα για καταμέτρηση και την ανάλυση των επιλογών.
ΠΧ Η Επιλογή '1' στο Θέμα '1' είναι 'Τίτλος επιλογής' και η ανάλυση τις επιλογής είναι 'περιγραφή επιλογής'
Στο πίνακα Survay έχουμε τα θέματα ή θέμα για καταμέτρηση των επιλογών του πίνακα Options
ΠΧ Το Θέμα '1' Ονομάζετε 'όνομα' και η ερώτηση στους επισκέπτες είναι 'ερώτηση'. Αρχίζει η καταμέτρηση 'τότε' και τελειώνει 'τότε' και οι επιλογές καταγράφονται.Απλά πρόσθεσε σύνδεση(Γ15), path(Γ38) και περιγραφή(Γ44) στο te_config.asp του table editor.
Όπου Γ = ΓραμμήΤέλος
Αν έχεις errors τοποθέτησε ερώτημα εδώ.

Η Εταιρία | Web Hosting | Domain names | Web Information | Υπηρεσίες | Resellers | Υποστήριξη |
Copyright © 2007–09 4GR.NETWORKS, All rights reserved.